ASHTANGAyoga

Ashtangayoga, eller ashtanga vinyasa yoga, är en fysisk och dynamisk yogaform. Systemet består av olika serier av asanas (positioner) som man lär sig en efter en, position efter position och serie efter serie. Man börjar med solhälsningar och bygger sedan på med stående, sittande och avslutande positioner. Positionerna utförs i ett flöde och binds ihop till sekvenser med hjälp av andetaget. Syftet med att göra samma positioner i samma ordning varje gång man tränar är att de fysiska rörelserna efter hand blir en meditation i rörelse. Förutom att man stärker kroppen och gör den smidigare stillar man också sinnet.

Till sin hjälp har man förutom positionerna även andningsteknik, blickfokus och kroppslås. Även om ashtangayogan vid första anblick kan verka svår och avancerad så finns det alltid anpassningar att göra för alla positioner. Man lär sig en position i taget, vilket ger möjlighet att modifiera rörelsen efter sin egen kropp och sina egna förutsättningar.

 
 

© Copyright YINSIGHT