STRESSCOACHING OCH YOGA

Stress kan påverka oss negativt på många sätt, både fysiskt och mentalt. Om du vill få stöd i processen att hitta balans i både kropp och sinne så skräddarsyr jag ett upplägg. I det individuellt utformade programmet kombineras coachande samtal med yoga, medveten andning och avslappning utifrån dina önskemål och behov.

Stresscoachning kan då hjälpa till med att reda ut tankar, känslor och vardagsmönster som leder till stress samt hitta verktyg för att hantera den. Yoga och avslappning är effektiva metoder för att komma i kontakt med kroppen, lära sig lyssna till dess signaler samt för att ge både den och vårt sinne vila och återhämtning. På detta sätt får du både praktiska och mentala verktyg för stresshantering.

Pris för stresscoaching och yoga:
1 tillfälle, 90 min, 950 kr
3 tillfällen, 90 min, 2500 kr
5 tillfällen, 90 min, 3900 kr
 
 

© Copyright YINSIGHT