STRESSCOACHING

Coaching handlar om att du, genom det coachande samtalet, ska hitta möjliga vägar till förändring och din egen inre potential att kunna genomföra dem. En grundtanke inom coaching är att varje människa redan bär svaren inom sig om vilka förändringar som behövs för att må så bra som möjligt och hur man ska ta sig framåt i livet för att nå sina mål.

Det innebär dock inte att svaren alltid är tydliga för oss, och det är här som det coachande samtalet kommer in. Tillsammans med mig som coach får du möjlighet att utforska och hitta svaren till vad i din situation som kan behöva ändras för att optimera din hälsa och ditt liv.

När man är stressad är det lätt att komma in i ett mönster där vi ska ta tag i det som leder oss in i stressen ”nästa vecka”, ”efter semestern” eller ”så fort jag är klar med…”. Tyvärr är det ofta något nytt som dyker upp och gör att stressen hela tiden fortsätter, tills dess att kroppen och hjärnan säger ifrån genom att vi blir sjuka och mår dåligt.

Därför är det viktigt att lära sig se de egna signalerna på stress och utveckla fungerande strategier att hantera stressfulla situationer och perioder i livet. Oavsett om du upplever lätt stress i din vardag eller har befunnit dig i långvarig stress och utmattning kan stresscoachning hjälpa dig att förändra tankar och mönster som lett dig in i den.

Pris för stresscoaching:
1 tillfälle, 75 min, 600 kr
3 tillfällen, 75 min, 1600 kr
5 tillfällen, 75 min, 2500 kr
Pris för stresscoaching skype/telefon:
1 tillfälle, 75 min, 500 kr
3 tillfällen, 75 min, 1400 kr
5 tillfällen, 75 min, 2300 kr
 
 

© Copyright YINSIGHT