YOGA NIDRA

Yoga nidra betyder yogisk sömn och är en meditationsteknik där man guidas in i ett djupavslappnat tillstånd där vi låter kroppen sova samtidigt som sinnet är medvetet och vaket.  

Yoga nidra utförs liggandes på golvet i savasana, död mans ställning, vilket innebär att du inte behöver hålla en sittande position som i många andra meditationstekniker. Meditationen sker genom en guidning från yogaläraren och kroppsscanning är en viktig del av praktiken. Det är en meditationsteknik som passar alla som upplever att de behöver återhämtning och avslappning.  

Det finns många fördelar med att regelbundet utöva yoga nidra och det kan med fördel göras efter ett fysiskt yogapass. Många upplever omedelbara effekter såsom minskad stress och ökad avslappning både fysiskt och mentalt, samt en ökad förmåga till fokus och koncentration. Det är ett mycket bra verktyg för att minska stress och som återhämtning vid sömnproblem (dock ej som ersättning för nattsömn).

 
 

© Copyright YINSIGHT