ALLA KAN YOGA!

Välkommen in i yogans värld!

Det spelar ingen roll hur stel eller smidig du är, hur din kropp ser ut eller om du har tidigare erfarenhet av träning eller meditation.  Har du en kropp, ett andetag och lite vilja – grattis, då kan du yoga!   

Ordet yoga kommer från sanskrit betyder ungefär ”att förena” eller ”föra samman” och när vi yogar strävar vi efter att förena kropp och sinne. Vi använder oss av kroppen och andetaget för att hitta ett lugn och fokus. Genom att göra detta kan vi upptäcka länken mellan kropp och sinne.  

Genom att utöva yoga regelbundet stärker vi vår kropp, gör den smidigare och får en ökad kroppskännedom. Vi lär oss att stilla sinnet och tankarna, hitta ett lugn och fokus på mattan som vi sedan kan ta med oss in i vardagen. Vi tränar på att släppa kraven på prestation och istället uppleva och känna vad som händer i kroppen och sinnet i stunden. Yogan är helt enkelt ett verktyg som hjälper oss till ökad självkännedom och ett mer hälsosamt liv – på alla plan.

© Copyright YINSIGHT