COACHING

OM COACHING

Coaching handlar om att du, genom det coachande samtalet, ska hitta möjliga vägar till förändring och din egen inre potential att kunna genomföra dem. En grundtanke inom coaching är att varje människa redan bär svaren inom sig om vilka förändringar som behövs för att må så bra som möjligt och hur man ska ta sig framåt i livet för att nå sina mål.

Det innebär dock inte att svaren alltid är tydliga för oss, och det är här som det coachande samtalet kommer in. Tillsammans med mig som coach får du möjlighet att utforska och hitta svaren till vad i din situation som kan behöva ändras för att optimera din hälsa och ditt liv.

 
 

© Copyright YINSIGHT